Efektívny predajca

Efektívny predajca

školenie pre

profesionálov

hlavné témy školenia

základy komunikácie,

zvládanie námietok,

 psychológia predaja

 zisťovanie potrieb

 vedenie obchodného rozhovoru

  uzatváracie techniky

 
 

klient komunikuje niečo

predajca počuje niečo iné… 

ako liečiť predajcovú hluchotu?

 

chcete predávať ako profesionáli?

zistite viac…

 

Pridaj komentár

Close Menu