Emocionálna inteligencia

Emocionálna inteligencia

Základné zručnosti pre manažérov

Niekde som čítal, že najťažšia práca je s ľuďmi. Ja si to nemyslím. To to tvrdenie pochádza od človeka, ktorý sa trápil, a nemal  základné zručnosti manažéra. Ľudia s vysokou emocionálnou inteligenciou, sú úspešnejším v živote, a majú lepšie výsledky vo firmách. Dokážu motivovať, riadiť ľudí a vytvoriť lepšie porozumenie vo firmách.

Emocionálna inteligenciu pokladám základnú schopnosť manažéra. Ľudia s vysokou emocionálnou inteligenciou majú schopnosť PRIMERANE REAGOVAŤ na všetky problémy, ktoré nás obklopujú počas celého života. Majú vysoký stupeň empatie( schopnosť sa  v žiť do pocitu iných). Dokážu počúvať ľudí, a majú vynikajúce komunikačné schopnosti. Každý ich chce mať v tíme.

Emocionálna inteligencia= schopnosť riešiť problémy za okolností keď človek primerane  reaguje na svoje a aj na pocity okolia.

Slovo  EMÓCIA- je odvedená zo slovu EX MOVERE(  EX- znamená „Z“, MOVERE-znamená HÝBAŤ)

Poznáte odpovede?

  • Ako reagujete keď pracovník nedokončil delegovanú prácu v čas alebo to urobil zle?
  • Ako reagujete keď niekomu TEČÚ NERVY?
  • Prečo si rozumiem-nerozumiem s človekom-klientom?
  • Ako vznikajú a aké sú riešenia konfliktov?
  • Ako prijať kritiku a komplimenty?

Podľa Wikipédie :„Schopnosť je súbor predpokladov nevyhnutných pre úspešné vykonávanie určitej činnosti. Schopnosti sa vyvíjajú na základe vlôh, a to učením.

Kľúčové slovo je UČENÍM. Nie je to nič v rodené je to schopnosť ktorá sa tréningom zlepšuje.

Doporučený kurz:Čo ti matka nevedela povedať a v škole to neučia VS  Základy komunikácie.

Staňte sa človekom s ktorými ľudia sú radi v jednom priestore  a budete mať veľký priestor na život.

Pridaj komentár

Close Menu