Prečo ľudia odchádzajú z firiem?

Komunikácia

Podľa prieskumu až 80% ľudí odchádza z firiem kvôli:

  • Nedocenení pracovník

šéf firmy rieši problémových ľudí, ktorý majú priemerné výsledky, alebo prúserákov. Na pracovníkov ktorý majú dobré výsledky sa zabúda.

 

 

  • Nekompetentný šéf

Čo je to kompetencia? Osoba ktorá vie .Žiaľ veľa z  nás má nepríjemnú skúsenosť z minulosti. To to nebudeme rozoberať. Presne viete o čom píšem.

 

  • Zlyhaná komunikácia a narušené medzi ľudských vzťahov.

 

Vo firme sa rozširujú  správy  na základe polopravdy- intrigy.

 

  • Prieskum tiež hovorí o tom, že  peniaze sú až na 4 mieste dôležitosti.

Príklad z praxe:

Dieťa príde zo školy domov a na otázku akú známku  si dostal?

Odpoveď: dostal som dve jednotky a jednu štvorku.

  • Čo  sa spýtate  ako prvé?

Z čoho boli  jednotky?

Alebo z čoho bola štvorka?

Ako je to vo vašej firme?

Komu dávate pozornosť vy?

Tam kde sú jednotky alebo tam kde sú štvorky.

firemná komunikácia

Komunikácia

 

Pod komunikáciou rozumieme v tom to prípade verbálnu  komunikáciu.

Komunikácia je nástroj ale aj zbraň. Otázkou je ako to použijete  v živote.

Ľudia sú emocionálne bytosti. Človeku môžete ublížiť viac slovom ako fyzicky.

 

Firemná komunikácia

Cieľom komunikácie je vytvoriť porozumenie.

Pod firemnou komunikáciou rozumiem vytvorenie  dobrých vzťahov medzi -top manažmentom-stredný manažmentom-pracovníkmi- zákazníkmi.

Na kurze: Základy komunikácie vám dodáme všetky nástroje verbálnej komunikácie.

Pridaj komentár

Close Menu