Neverbálna komunikácia v predaji

Priznám sa, že o predaji som prečítal všetko čo bolo dostupné. Prečítal som aj knihu „Reč tela“ a zostal som v šoku, že čo sú ľudia ochotný zaplatiť, aby sa stali lepšími predajcami. Ľudia pozorujú reakcie iných a potom si to vysvetľujú po svojom. Zlá správa je, že si to len vysvetľujú. Málo kto z nás má tú schopnosť, že dokáže vidieť myšlienky toho druhého. Ľudia zaplatia naozaj asi za všetko. Knihu som hneď recykloval. Som predajca a nie terminátor.

Hovoríme o predaji , alebo o tom ako manipulovať?

Rôzne krajiny majú rôzne kultúry, a to čo je vám teraz nenormálne, v iných kultúrach je to prirodzené. Ak budete sledovať len neverbálnu komunikáciu, alebo len reakcie človeka, tak  nepredáte. Musíte sledovať aj iné predajné signály. S správnymi otázkami(verbálna komunikácia) smerovať k predaji. Mimochodom, keď vy vidíte neverbálnu komunikáciu v predaji u zákazníka, tak aj on vidí vaše reakcie a vaše neverbálne prejavy? Keď zákazník vás zavádza, lebo vie to, že sa zameriavate len na jeho rekcie, čo urobíte potom? Nezabudnite na to, že ak sa zameriavate nie na potreby zákazníka, čo potrebuje, v akej cene, kedy potrebuje službu alebo tovar, tak nehovoríme o predaji , ale o manipulovaní.

Obchodné predajné zručnosti

Chcete dosahovať lepšie výsledky s menším úsilím?

Nemôžete sa spoľahnúť len na gestá rúk.

Neverbálna komunikácia zahŕňa niekoľko fyzické prejavy, ktoré môžete vidieť, dekódovať, ale hlavne sú to ukazovatele, aké vnútorné emócie prežívate práve teraz. Prejaví sa  to napríklad:

*Držanie tela

*Pohyby nôh, hlavy

*Gestá rúk

*Rýchlosť dýchania

*Rýchlosť komunikácie

*Rýchlosť reakcií

Nie je univerzálny nástroj na neverbálnu komunikáciu.

Predstavte si, že prídete domov, deti sa učia, smeti vynesené, hračky upratané. Čo je vaša prvá reakcia? Ups, čo ste zas vyviedli, čo sa stalo.? Čiže: ak ste pozorovali inú situáciu, ako je „normálna“, je len reakcia, je to len následok.

Ako vzniká neverbálna komunikácia v predaji?

Predstavte si, že práve teraz ste vyhrali na Lote 1 000 000 eur. Aké fyzické prejavy by ste mali? Niekto by plakal od radosti, niekto by skákal. U každého je to iné. Hovoríme o súčasnej reakcii, ktorá sa vzťahuje na danú situáciu, nič univerzálne. Ak chcete využiť neverbálnu komunikáciu tak sa naučte:

1.Pozorovať, čo robí zákazník. Vidíte emócie: strach, nadšenie, žiaľ, radosť.

2.Naučte sa to osloviť. Veľmi dôležité, že domýšľajte si veci, len oslovte to čo vidíte. Nič viac, nič menej. Napríklad: ak je niekto v hneve „ vidím, že vás niekto nahneval? Čo sa stalo?“ a nechajte ho komunikovať.

4.Neriešte problémy iných. Nech vám zákazník povie čokoľvek, neriešte to. Vypočujte si to a nechajte to na pokoji. Napríklad. Zákazník vám povie, že bol tu pred vami niekto, kto ma naozaj nahneval, alebo dodávateľ neposlal všetky položky čo sme objednali.

5.Posuňte rozhovor ďalej. Ako napríklad. „ Ok. Vidím, že máte toho dosť, dovoľte aby som vám ukázal naše výrobky a ceny.“ Začnite predávať.

6.Na našich školeniach vás pripravíme, na všetky možné situácie, ktoré môžu nastať pri predaji. Ak vás to oslovilo, prihláste sa na školenie.

Close Menu