Kompletný Sprievodca

Efektívna komunikácia

... ako môžeme pomôcť vašej firme efektívne komunikovať

Komunikácia je nevyhnutnou zručnosťou každej spoločnosti. Je kľúčom k riešeniu akéhokoľvek problému a úspechu.

Náš tím odborníkov je tu, aby pomohol vašej spoločnosti byť efektívnejšou. Školenie komunikačných zručností pre váš tím im poskytne informácie, ktoré potrebujú, aby boli úspešní v podnikaní, v predaji a osobnom živote.

Na našich workshopoch a školeniach naučíme vašich zamestnancov, ako efektívne komunikovať medzi sebou a so svojimi klientmi či zákazníkmi. Naučíte sa, ako zlepšiť svoje komunikačné schopnosti precvičovaním rôznych scenárov.

Efektívna komunikácia vám pomôže uistiť sa, že všetci sú na rovnakej vlne a tiež to môže pomôcť vyhnúť sa nedorozumeniam.

Preto ponúkame komunikačné workshopy a školenia pre firmy všetkých veľkostí. Máme tím odborníkov, ktorí sa v tejto oblasti pohybujú už roky a presne vedia, čo je potrebné na to, aby boli na dnešnom trhu práce úspešní.

komunikácia so zákazníkom

Naučím vás, ako komunikovať so svojimi zákazníkmi spôsobom, ktorý ocenia a na ktorý budú reagovať. Účastníci školenia sa naučia, ako vybrať správne slová a vetné štruktúry, aby  boli efektívni. Naučia sa tiež, ako predvídať námietky a otázky zákazníkov, aby mohli byť pripravení na vhodné odpovede.

Dôležité pri predaji a komunikácii

Najdôležitejšie je zapamätať si, že zákazníkovi na vašom produkte nezáleží tak ako vám. Hľadajú riešenia svojich problémov a vašou úlohou je ukázať im, ako môže váš produkt tieto problémy vyriešiť. Je tiež dôležité mať plán predtým, ako začnete komunikovať so zákazníkmi. Ak si nie ste istí, čo chcú, opýtajte sa ich! Dáme vám funkčný návod ako.

Efektívna komunikácia so zákazníkom

Efektívna komunikácia je kľúčom k úspechu v akomkoľvek podnikaní. Nezáleží na tom, či ste lekár, právnik, inžinier alebo predavač. Ak nedokážete dobre komunikovať so svojimi zákazníkmi, nebudú s vašou prácou spokojní a už sa k vám nevrátia.

Naše workshopy a kurzy pomôžu účastníkom naučiť sa porozumieť svojim zákazníkom budovaním empatie a porozumením ich potrebám. Tiež sa naučia, ako s nimi viesť efektívne rozhovory a porozumieť rôznym typom komunikačných štýlov, ktoré existujú.

Školenie efektívna komunikácia vás naučí, ako byť lepším komunikátorom, aby ste mali úspešnejšie interakcie so zákazníkmi. Prečo je to dôležité? Aby firmy prosperovali, potrebujú spokojných zákazníkov a my vám dáme návod ako.

Čo je Neverbálna komunikácia?

Neverbálna komunikácia je použitie reči tela a iných foriem nevyslovených gest na odovzdanie správy, alebo myšlienky.

Reč tela je forma neverbálnej komunikácie, ktorú možno použiť na vytvorenie vzťahu s ostatnými. Môže byť tiež použitý ako indikátor vášho emocionálneho stavu a dokonca môže byť použitý na kontrolu emocionálneho stavu inej osoby.

Neverbálna komunikácia zahŕňa aj držanie tela, očný kontakt, mimiku, dotyky či gestikuláciu. Gestá, výrazy tváre a reč tela sa používajú na vyjadrenie správ, ktoré by sa inak nedali oznámiť iba slovami. Spôsob, akým komunikujete týmito spôsobmi, môže veľa prezradiť o vašich pocitoch a postojoch voči niekomu inému. Ak chcete úspešne predávať, mali by ste poznať aspoň základné komunikačné vzorce

Verbálna komunikácia

je najbežnejšou formou komunikácie na predaj. Je to tiež najbežnejšia forma komunikácie vôbec. Verbálna komunikácia je v obchodnom svete často prehliadaná. V predaji však zohráva zásadnú úlohu. Môže pomôcť vybudovať vzťah s klientmi a vytvoriť spojenie, ktoré môže byť nevyhnutné na uzatváranie obchodov.

Verbálnu komunikáciu možno rozdeliť do dvoch kategórií: presvedčivú a informatívnu. Presviedča čia verbálna komunikácia sa používa na presvedčenie niekoho, aby vykonal určitú akciu bez nátlaku.

Informatívna verbálna komunikácia sa používa na poskytovanie informácií o niečom bez toho, aby sa pokúšala presvedčiť zákazníka, aby vykonal akúkoľvek akciu. Je to typ asertívnej komunikácie.

 

Hlavné témy školenia z ktorých si môžete vybrať:

  • Ako efektívne počúvať?
  •  Ako čítať reč tela?
  •  Ako efektívne používať svoj hlas?
  • Ako interpretovať potreby a priania svojich? zákazníkov?
  • Ďakujem iba sa pozerám. Ako často ste to už počuli? Ako na to reagujete? Uvedomuje si to, že s predajom ste práve skončili?
  • Ako otvoriť obchodné jednanie v B2B sektore (ako začať)?
  • Ako vyjednať dobré obchodné podmienky?
  • Ako použite empatiu na budovanie dôvery?
  •  Ako vytvoriť dialóg, vďaka ktorému sa budú cítiť vypočutí, ohodnotení a rešpektovaní?

Pre koho je program určený?

B2B,B2C ,Telemarketing, Obchodník, predajca, majiteľ, konateľ firmy, freelancer, pre každého, od ktorých sa očakávajú výsledky a chcú získať profesionálnu zručnosť.

Referencie:

Vyškolíme Profesionálnych Predajcov A Zamestnancov

"Všetky naše obchodné techniky boli vyskúšané v praxi a fungujú. Dnes úspešne poskytujeme školenia a zlepšujem predajné zručnosti mnohých predajco

Pripravíme pre vás školenie na mieru.

Zodpovedali sme vaše otázky?

B2B,B2C ,Telemarketing, Obchodník, predajca, majiteľ, konateľ firmy, freelancer, pre každého, od ktorých sa očakávajú výsledky a chcú získať profesionálnu zručnosť.

 Nie je klasická prednáška, ale kombinácia Breinstormingu + konzultácia. 30% prednáška+70% tréning

Minimálne školenie sú 3 hodiny až 3 dni. Závisí od rozsahu tém a počtu účastníkov.

Ak si želáte pripravíme pre vás školenie na mieru a prídeme na miesto Vami určené kdekoľvek na Slovensku.

50% našich školení sú interné  iba pre jednu firmu,

30% školení sú otvorené, viac firiem spolu na jednu tému.

20% sú konzultácie, len pre jednu osobu.

Áno, máme program aj pre gastro prevádzky.

Sme hrdý na to, že  dávame 100% garanciu na všetky naše služby, ak nie ste spokojný tak vám vrátime peniaze.

Každé jedno školenie je iné, závisí od rozsahu tém a počtu ľudí.

Na každé jedno školenie pripravíme cenovú ponuku.

 

Interné semináre pre 1 jednu firmu pre 10 ľudí/1 deň/ 1200 eur.