Obchodné predajné zručnosti

predajné zručnosti

Predstavte si svet, v ktorom vaši obchodníci, predajcovia ľahkosťou predajú vaše produkty. Klienti sú spokojný a vidia hodnotu vašich produktov a služieb a rád za to zaplatia. Firma je v zisku a každý z vás má dobrý pocit z toho čo robí. Sem vás chceme dostať pomocou našich kurzov. V dnešnej dobe kupujúci sú presýtení s marketingovou komunikáciou, doslova sú masírovaný na každom kroku.  Každá firma potrebuje zákazníkov a hľadá možnosti, ako predať viac. Práve pre to sme sa zamerali, na rozvoj obchodných zručnosti predajcov a obchodníkov. Pod rozvojom obchodných zručnosti predajcov, nemyslím teraz argumentáciu, presviedčanie  alebo iné nelogiky predaja.

Obchod je emocionálny proces.

Obchod je emocionálny proces a nie logický, logickými argumentmi  to nemá nič spoločného. Ak uvidíte reklamu na internete alebo v iných mediach, uvidíte dokonalú kuchyňu, dokonalú pani domácu, dokonalého psa, úplne všetko je dokonalé. Účelom je osloviť vaše emócie. Keď pôjdete nakupovať a uvidíte danú produkt, tak v mysli  sa objaví reklama a dokonalý svet, pozitívne emócie a to za jediným účelom, aby ste daný kúpili produkt. Kde v tom to procese je logika?

obchodný proces

Chcete prekonať prekážky, ktoré Vás brzdia?

Problémy, prekážky, strachy zo zlyhania.

Chcete dosahovať lepšie výsledky s menším úsilím?

Ciele, výsledky, úspech, sebavedomie, rast, spokojnosť.
Prihláste sa na školenie

Aké sú princípy profesionálneho predaja?

Vedeli ste, že iba dobré firmy hľadajú možnosti ako sa zlepšiť? Či predávate B2B alebo B2C, sú určité princípy profesionálneho predaja, ktoré by ste mali vedieť. Ak z toho to procesu vynecháte, alebo niektoré princípy nepoznáte, tak vás práca nebude baviť, budete nadávať, a nakoniec budete mať pocit zlyhania a utečiete. Kto môže byť dobrý predajca? Každý kto chce a je ochotný na sebe pracovať.

Hlavné body školenia

  1. Ak predávate v maloobchode, ako oslovujete zákazníka? „Dobrý deň, ako vám môžem pomôcť?“ „ Ďakujem iba sa pozerám. S predajom ste práve skončili. Na príkladoch vám ukážeme, ako osloviť zákazníka, ako ho viesť, ako komunikovať, aby ste nedostali do podobnej situácie.
  2. Ak predávate vaše služby a produkty ďalším firmám potrebujete poznať niekoľko princípov.
  • Ako telefonovať do novej firmy, ako urobiť prvý kontakt. Ukážeme, natrénujeme, a pomôžeme spísať manuál(script), ktorý nám funguje.
  • Ako začať a viesť obchodný rozhovor? Prvý dojem môžete urobiť len raz. Ukážeme a natrénujeme, ako viesť obchodný rozhovor.
  • Kedy a ako uzatvárať predaj? Kľúčovým bodom školenia. Všetko robíte dobre, len ten posledný ťah na bránu ide ťažko.
  • Prečo zákazník kľučkuje?
  • Psychológia predaja
  • Kedy a ako dávať zľavy
  • Konkurencia: boj alebo hra?
  1. Každé jedno školenie je iné. Firmy si vyberajú témy a rozsah školenia. Staňte sa expertom v predaji.

Forma školenia: prednáška, mentoring, trénovanie, demonštrácia a interakcia v malej skupine

Close Menu