Naše školenia mäkkých zručností (soft skills) sa účastníci naučia ako, používať emócie, empatiu, asertivitu), aby predaj bol jednoduchší.