Školenia zadarmo, projekt sa realizuje vďaka podpore z fondu ESF.

Projekt financovaný z Európskej únie

môžete mať školenia  vašich zamestnancov zadarmo. Projekt financovaný z Európskej únie, vďaka ktorému vám môže úrad práce preplatiť školenia.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z fondu ESF+ v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027.

Podpora vzdelávania záujemcov o zamestnanie.

Číslo: 1/NP ZpTP/VZ-ZoZ

Právny rámec: Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ustanovenie: § 54 ods. 1 písm. d)

Účinnosť: od 08.04.2024

 

kurz telefonovanie

Naštartuje Si Novú Kariéru Pomocou Našich Školení. (Školenia pre firmy aj pre jednotlivcov).

Prečo školenia cez našu firmu?

 • 18 rokov skúsenosti z terénu.
 • Termíny ihneď k dispozícií.
 • Zlepšenie produktivity: Školenia pomáhajú zamestnancom zdokonaliť svoje schopnosti a vedomosti, čo vedie k efektívnejšej práci.
 • Rozvoj nových zručností: Nové poznatky a dovednosti získané zo školení môžu posunúť kariéru zamestnancov na vyšší level.
 • Posilnenie tímovej spolupráce: Spoločné školenia vedú k lepšiemu porozumeniu medzi kolegami a posilňujú tímový duch.
 • Inovácie v práci: Vzdelanie prináša nové pohľady na riešenie problémov a podporuje tvorivosť v pracovnom prostredí.
 • Konkurenčná výhoda: Zamestnanci so stálym vzdelávaním sú konkurencieschopnejší na trhu práce.
 • Ste vyhorený a máte plné zuby toho čo robíte, nikto si nevšíma vašu prácu a ste frustrovaný, alebo chcete zarobiť viac peňazí, tak školenia ktoré reprezentujeme sú vám súdené. Je to len na vás či to chcete zmeniť, alebo nie.

Nezabudnite, že investícia do školenia je investícia do vašej budúcnosti. Je len jedná dobrá budúcnosť, ktorú si sám vytvoríte.

Za vyplnenie papiera dostanete raketový štart do sveta predaja.

Balíky (každý balík 900 €)

Celodenné školenia (7 hod. všetky majú rovnakú cenu): 350 €

Kurzy zadarmo-preplatené cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Pre koho je projekt určený?

Projekt je určený pre záujemcov o zamestnanie (ZoZ), ktorí sa chcú vzdelávať či rozvíjať svoje zručnosti v súlade s aktuálnymi potrebami trhu práce. O preplatenie môže požiadať každý – nezamestnaný, zamestnaný, szčo a pod…

Koľko stojí školenie

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny preplatí  od 80% až do 100% celkovej ceny kurzu.

Ako prebieha školenie?

 1. Školenia prezenčné ( priamo vo firme) trvá 7 hodín ( jeden deň) + 3 hodiny online ďalší deň.
 2. Ak si zvolíte alternatívu len Online tak školenie trvá 2 dni, 2x 5 hodín.
 3. Všetky materiály sú zdarma, nie sú ďalšie dodatočné náklady.
 4. Školenie prebieha formou, 30% prednáška 70% aktívni tréning.

Kde a ako podať žiadosť?

Záujemca o zamestnanie písomne požiada úrad o schválenie požadovaného vzdelávania formou “Žiadosti o poskytnutie príspevku na vzdelávanie”. Všetky potrebné tlačivá získate na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny na Oddelení poradenstva a vzdelávania. Vašu žiadosť bude spracovávať a následne uzatvárať dohodu o poskytnutí príspevku na vzdelávanie vždy úrad, v ktorého územnom obvode máte trvalý pobyt.

Ako je financovaný projekt a čo je cieľom projektu?

Cieľom projektu je podpora zamestnanosti a do vzdelania sa v určitej oblasti. Projekt budú realizovať úrady práce po celom Slovensku a jeho financovanie je zabezpečené prostredníctvom  EÚ fondov.

Podmienky:

 • Uchádzač musí byť registrovaný ako záujemca o zamestnanie (ZoZ).
 • Ak uchádzač má existujúce znalosti v danej oblasti, môže sa zúčastniť neakreditovaného kurzu (preplatenie min. 80%).
 • Žiadosť o preplatenie kurzov je potrebné podať najneskôr 30 dní pred začatím kurzu.
 • Kurz musí prebehnúť medzi májom 2024 a januárom 2026.
 • Účastník sa zaväzuje, že sa nebudú robiť žiadne audio ani videonahrávky.

Čo musíte urobiť krok po kroku:

Chceme Vám čo najviac pomôcť a uľahčiť ti proces podania žiadosti.

Musíš sa zaregistrovať na úrade práce  (je to možné, aj keď pracuješ). Ide o formálnú vec, ktorú stanovuje zákon.

Ak vás zaradia do evidencie „Záujemcov o zamestnanie“ Vám nevyplývajú žiadne ďalšie povinnosti!

 1. Vyplňte priložený formulár a vyber si v ňom niektorý z našich kurzov.
 2. Celú žiadosť vytlačte, podpíšte a zoberte na úrad práce najlepšie osobne, alebo poštou, najneskôr 21 dní pred predpokladaným začiatkom vzdelávania.
 3. Ak vám úrad práce predloženú žiadosť schváli, uzatvorí s tebou dohodu o poskytnutí príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie, v ktorej sú konkrétne podmienky, za ktorých vám bude príspevok na vzdelávanie poskytnutý.

Následne sa uzatvorí dohoda. (na úrade sú vyškolení zamestanaci, ktorí vás budú navigovať.) 

Bez uzatvorenia tejto dohody nie je možné príspevok na  vzdelávanie záujemcovi o zamestnanie poskytnúť.

 1. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ti uhradí príspevok na vzdelávanie vo výške od 80% až do 100 % nákladov na vzdelávanie iba v prípade úspešného ukončenia vzdelávania a splnenia všetkých podmienok v zmysle uzatvorenej dohody, na základe žiadosti o úhradu príspevku na vzdelávanie predloženej na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
 2. Nečakajte, máte jedinečnú príležitosť získať či doplniť si vzdelanie

Žiadosť Si Môžete Stiahnuť Tu:

Viac Informácií :

Referencie: