Školenia zadarmo, ako funguje projekt nestrať prácu – vzdelávaj sa

Projekt financovaný z Európskej únie

môžete mať školenia  vašich zamestnancov zadarmo. Projekt financovaný z Európskej únie, vďaka ktorému vám môže úrad práce preplatiť školenia.

kurz telefonovanie

Naštartuje Si Novú Kariéru Pomocou Našich Školení

Prečo školenia cez našu firmu?

  • Školenia sú LIVE, žiadne pozeranie videa.
  • 18 rokov skúsenosti z terénu.
  • Termíny ihneď k dispozícií

Balíky (každý balík 900 €)

Celodenné školenia (7 hod. všetky majú rovnakú cenu): 350 €

Kurzy zadarmo-preplatené cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Pre koho je projekt určený?

Projekt je určený pre záujemcov o zamestnanie (ZoZ), ktorí sa chcú vzdelávať či rozvíjať svoje zručnosti v súlade s aktuálnymi potrebami trhu práce. O preplatenie môže požiadať každý – nezamestnaný, zamestnaný, szčo a pod…

Koľko stojí školenie

Účastník kurzu nič neplatí. Nestrať prácu – vzdelávaj sa, je j projekt, ktorý umožňuje zamestnancom získať odborné vzdelanie ZADARMO.

Kde a ako podať žiadosť?

Záujemca o zamestnanie písomne požiada úrad o schválenie požadovaného vzdelávania formou “Žiadosti o poskytnutie príspevku na vzdelávanie”. Všetky potrebné tlačivá získate na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny na Oddelení poradenstva a vzdelávania. Vašu žiadosť bude spracovávať a následne uzatvárať dohodu o poskytnutí príspevku na vzdelávanie vždy úrad, v ktorého územnom obvode máte trvalý pobyt.

Ako je financovaný projekt a čo je cieľom projektu?

Cieľom projektu je podpora zamestnanosti a do vzdelania sa v určitej oblasti. Projekt budú realizovať úrady práce po celom Slovensku a jeho financovanie je zabezpečené prostredníctvom štrukturálnych a investičných fondov EÚ.

Čo musíte urobiť krok po kroku:

Chceme Vám čo najviac pomôcť a uľahčiť ti proces podania žiadosti.

Musíš sa zaregistrovať na úrade práce ako „záujemca o zamestnanie“ (je to možné, aj keď pracuješ).

Ak vás zaradia do evidencie „Záujemcov o zamestnanie“ Vám nevyplývajú žiadne ďalšie povinnosti!

  1. Vyplňte priložený formulár a vyber si v ňom niektorý z našich kurzov.
  2. Celú žiadosť vytlačte, podpíšte a zoberte na úrad práce najlepšie osobne, alebo poštou, najneskôr 21 dní pred predpokladaným začiatkom vzdelávania.
  3. Ak vám úrad práce predloženú žiadosť schváli, uzatvorí s tebou dohodu o poskytnutí príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie, v ktorej sú konkrétne podmienky, za ktorých vám bude príspevok na vzdelávanie poskytnutý

Následne distanete VZDELÁVACÍ PAS , ktorý je určený pre vzdelávaciu spoločnosť.

Bez uzatvorenia tejto dohody nie je možné príspevok na  vzdelávanie záujemcovi o zamestnanie poskytnúť.

  1. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ti uhradí príspevok na vzdelávanie vo výške 100 % nákladov na vzdelávanie iba v prípade úspešného ukončenia vzdelávania a splnenia všetkých podmienok v zmysle uzatvorenej dohody, na základe žiadosti o úhradu príspevku na vzdelávanie predloženej na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
  2. Nečakajte, máte jedinečnú príležitosť získať či doplniť si vzdelanie.

Žiadosť Si Môžete Stiahnuť Tu:

Viac Informácií :

Referencie: