Akvizícia nových zákazníkov

Zákazníci sú srdcom každého podnikania. Sú tým, čo udržuje spoločnosť v chode a umožňuje jej prosperovať. Zákazníkov možno nájsť rôznymi spôsobmi, no jedným z najúčinnejších je reklama.

Jedným z najlepších spôsobov, ako na akvizícia nových zákazníkov je inzerovať, sú platformy sociálnych médií, ako sú Facebook, Twitter a LinkedIn. Tieto platformy majú široký dosah, ktorý môžu spoločnosti využiť na nájdenie nových zákazníkov a zároveň zvýšenie povedomia o svojej značke.

Niektoré spoločnosti využívajú online marketing, ako je marketing na sociálnych sieťach, alebo optimalizácia pre vyhľadávače. Tieto metódy môžu byť veľmi účinné pri oslovovaní širokého publika a sú často lacnejšie, ako iné formy reklamy. Online marketing má množstvo rôznych reklamných štýlov, vrátane marketingu s platbou za kliknutie (PPC), optimalizácie pre vyhľadávače v obsahovej sieti. PPC využíva metódu ceny za kliknutie, pri ktorej sa inzerentom účtujú poplatky, keď si ich reklamy niekto pozrie. Optimalizácia pre vyhľadávače zahŕňa, alebo pozostáva z rôznych techník používaných na umiestnenie webovej stránky vyššie v hodnotení vyhľadávacích nástrojov. (SEO)

Výhoda ppc:

Ak máte špecialistu, ktorí dokáže nájsť cieľovú skupinu, dobre vyladiť reklamné zostavy, tak máte veľkú pravdepodobnosť, že cieľová skupina vás nájde a kúpi niečo.

Nevýhody ppc:

Cena. Od 2022 sa zvýšili ceny za pre klik. Je to dočasné riešene. Ak s vám minie reklamný budget, končite s predajom.

Výhody SEO:

Vyššia presnosť cielenia v organickom vyhľadávaní, pomocou podporných článkov, podcastov. Neplatíte nič za reklamu a z dlhodobého hľadiska je to výnosnejšie.

Nevýhody SEO:

Čas kým vás nájde cieľová skupina a dostanete sa do povedomie vašich zákazníkov je dlhší.

Ak hľadáte funkčné riešenie vášho digitálneho marketingu tak naša sesterská firma zabezpečuje aj komplexné riešenie v digitálnom prostredí.

Vieme vám nájsť nových zákazníkov a dokážeme naučiť aj vašich predajcov efektívne uzatvárať obchodné prípady.

Cielenie na nových zákazníkov

Ako predajca by ste mali hľadať nové spôsoby, ako získať potenciálnych zákazníkov. Musíte byť schopní generovať potenciálnych zákazníkov a premieňať ich na platiacich. Môžete to urobiť mnohými spôsobmi.

 Ponúkaním inovatívnych služieb, alebo produktov ľuďom, ktorí možno hľadajú niečo nové. Zameraním sa na svoju medzeru na trhu a sledovaním týchto vyhliadok. Dôležitým bodom predaja je, že musíte nájsť spôsob, ktorý je ziskový pre vás a vašich zákazníkov, ale zároveň je udržateľný pre vaše podnikanie.

Ak chcete vedieť či je vo vašom segmente niekde medzera na trhu, kontaktujte nás, urobíme pre vás prieskum trhu s našimi inovatívnymi softwarmi, ktoré odhalia všetky pozitíva aj negatíva vo vašom segmente.

 

Chcem nezáväznú analýzu ​

Telemarketing spôsob získavania nových zákazníkov.

Predposledná fáza obchodného rozhovoru je prezentácia. Keby sme to mali porovnať to je ten bod, keď optimálne vyhodnotíte čo klient potrebuje(výsledok toho čo ste sa pýtali) a ponúknete, ako riešene váš produkt, alebo službu. ďalšou alternatívou je pripravenie cenovej ponuky. Pri prezentácii ( aj v cenovej ponuke)použite presne tie slová použite, ktoré povedal klient. ktoré ste počuli u klienta. Klient hovorí: „Mám veľký rozpočet, ale chcem najnižšiu cenu.“ Hovoríte: „Chápem, že máte veľmi veľký rozpočet a my vám chceme ponúknuť najnižšiu možnú cenu.“ Tu je priestor na vyjednávanie obchodných podmienok, dodávky a ceny…

Telemarketing je proces telefonického kontaktovania potenciálnych zákazníkov a ich presviedčanie, aby si kúpili produkt alebo službu. Môžu to robiť živí operátori, automatizované systémy alebo kombinácia oboch.

Telemarketing je proces telefonického kontaktovania potenciálnych zákazníkov a ich presviedčanie, aby si kúpili produkt alebo službu. Môžu to robiť živí operátori, automatizované systémy alebo kombinácia oboch.

Telemarketing je efektívny spôsob získavania nových zákazníkov, pretože umožňuje spoločnostiam nadviazať kontakt s potenciálnymi zákazníkmi a predávať ich produkty alebo služby cez telefón.

Na výber máte:

  • Nájdete si firmu, ktorá zabezpečuje predaj cez telefón. Výhodou je, že niektoré firmy majú komplexne vypracované know-how, ako osloviť zákazníka, ako komunikovať so zákazníkom, ako uzatvoriť obchodný prípad.
  • Nevýhodou väčšinou je cena. Mali by ste si vypočítať, ktorom bode sa vrátia vaše investície, prípadne porovnať, čo sa vám oplatí viac, investovať externej firmy, investovať do digitálneho marketingu, alebo si vytvoriť „operátorov“ ktorí kontaktujú vašich potenciálnych zákazníkov a pripravia cestu „obchodníkom“.
  • Ak sa rozhodnete preškoliť vašich zamestnancov, ohľadne telefonovanie, uzatvárania predaja, komunikácia so zákazníkom, psychológia predaja a chcete aby pri akvizícii nových zákazníkov boli efektívnejší, tak nás kontaktujte. Výhoda je, že budete mať úplne pod kontrolou celý predajný proces.

Techniky telefonovania

Návody a tipy, ako volať do novej firmy, ako znížiť riziko odmietnutia. Získajte zručnosť, ako predávať a dohodnúť stretnutie s novým klientom, ako predať cez telefón.

Obchodné predajné ručnosti

Staňte sa obchodníkom za 2 dni. Ako získať zákazníka, ako uzatvoriť obchod v B2B a B2C, ako vyjednať obchodné podmienky a získať viac akvizícií za cenu jedného kávovaru.

Ako robiť obchodné prezentácie?

Naučíme vás, ako osloviť zákazníka, zvýšime efektivitu predaja, ako robiť prezentácie ktoré zarábajú. Žijeme v dobe prezentácií, budťe ziskový už dnes.

Výhody akvizície zákazníka

Jednou z hlavných výhod získavania zákazníkov je to, že umožňuje podniku rásť a expandovať. Akvizícia zákazníkov totiž znamená prílev nových ľudí, ktorí sa potenciálne stanú zákazníkmi.

Ďalšou výhodou akvizície zákazníkov je, že pomáha diverzifikovať vašu zákaznícku základňu. To znamená, že sa nespoliehate na jedinú skupinu alebo typ osoby, pokiaľ ide o váš tok príjmov. Namiesto toho k vám prichádza čoraz viac ľudí z rôznych prostredí a s rôznymi potrebami. . Jednou z hlavných výhod udržania zákazníkov je, že pomáha zabezpečiť stály tok príjmov. Čím viac zákazníkov máte, tým viac peňazí zarobíte. Ak má podnik veľkú zákaznícku základňu, potom existuje menšie riziko spojené s nákladnými marketingovými kampaňami na nájdenie nových zákazníkov.

Akvizícia je strategický proces

ktorý pomáha organizácii rásť. Tento článok vás prevedie procesom definovania akvizičnej stratégie.

Prvým krokom pri identifikácii akvizičných príležitostí je definovať vašu cieľovú skupinu a pochopiť jej potreby. Tieto informácie vám pomôžu identifikovať potenciálne kanály na oslovenie vášho publika, ako sú sociálne médiá, marketing vo vyhľadávačoch, e-mailový marketing alebo priame mailové kampane.

Aby ste sa uistili, že vaša akvizičná stratégia je úspešná, je dôležité identifikovať, čo ste ochotní minúť na získanie nových zákazníkov a aký zisk chcete z každého získaného zákazníka. Keď sú tieto dve čísla identifikované, bude pre vás jednoduchšie rozhodnúť sa o vhodných akvizičných kanáloch.

  1. Prvým krokom k definovaniu akvizičnej stratégie je identifikácia zákazníckeho segmentu, na ktorý sa zameriavate. Toto je zásadný krok, pretože typ zákazníkov, na ktorých sa zacielite, určí, ako ich získate.
  2. Druhým krokom je identifikácia ich bolestivých bodov a potrieb. To vám pomôže zistiť, čo hľadajú a za čo sú ochotní zaplatiť. Pomáha tiež pochopiť druh obsahu, ktorý by bol najúčinnejší pri marketingu vášho produktu alebo služby.
  3. Tretím krokom je vytvorenie plánu, ktorý zahŕňa kanály, načasovanie a rozpočet na získanie nových zákazníkov. Váš plán by mal zahŕňať vašu stratégiu získavania zákazníkov, ako aj vaše aktivity na generovanie potenciálnych zákazníkov, ako je obsahový marketing, kampane na sociálnych sieťach atď

Komunikačné techniky na úspešnosť vašich akvizícií

Komunikácia je kľúčom k úspešným akvizíciám. Komunikačné techniky, ktoré človek používa, môžu rozhodnúť o úspechu akvizície. Jednou z týchto techník je rozprávanie príbehov, ktoré využíva naratívnu stratégiu na komunikáciu posolstva pútavým spôsobom.

Nasleduje niekoľko dôvodov, prečo je rozprávanie príbehov také efektívne:

– Vytvára pocit empatie s osobou na prijímacej strane Empatia vytvorená použitím personalizácie v marketingových snahách vytvorí silné spojenie s osobou na prijímajúcej strane.

– Vytvára pocit nadšenia a očakávania.

– Nie je príliš dotieravý ani násilný

– Buduje dôveru a vzťah s osobou na prijímacej strane.

Máte vytvorené know-how, ako na to?

Ak vás niečo oslovilo, alebo máte otázku, prosím kontaktujet nás.

Pridaj komentár