Ako zvýšiť Zručnosti predajcov?

Ako nadobudnete zručnosti?

Odpoveď znie praxou“. To je to čo vás učia v škole, alebo na vzdelávacích kurzov. Je my to veľmi ľúto, ale je to omyl. Predstavte si, že máte 400 obchodných stretnutí a nikde ste nepredali. Tak, že prax máte, hodnota predaného=0. Ako to chcete zmeniť? Potrebujete informácie. Zručnosť definujem ako 3 fázový proces. Všetky 3 fázy sú jednoduché a ktokoľvek sa to vie naučiť.

Prvá Fáza

„ Naučte sa Pozorovať veci tak ( je to schopnosť), ako sú a nedomýšľajte si veci “- tu sa robí katastrofálne  veľa chýb.  Predajcovia pozorujú a skúmajú reakcie klienta. Reakcie klienta? Ak sa zameriavate na reakcie, napríklad, že si klient prekríži ruky a predajca si to vysvetlí, že klient určite nekúpi, lebo „ je uzatvorený“, alebo sa pozrie na hodiny tak predajca to vyhodnotí, že klient nemá čas a zas nekúpi, a musí vrátiť sa ešte raz. Šéf predaja sa pýta? „ čo bolo na obchodnom stretnutí? Odpoveď: mal prekrížené ruky aj nohy a stále sa pozeral na hodinky. Jasné signáli nekúpi.“ Potom sa čudujete, že sa klient s vami znovu nechce stretnúť.

Nezaoberajte sa s reakciami, ale zamerajte vaše pozorovanie na človeka, čo potrebuje.( dobre kladenými otázkami, zistíte pohľad klienta na vaše služby. Písal som o tom niekoľko blogov).

Chcete dosahovať lepšie výsledky s menším úsilím?

Obchodné predajné zručnosti

Ciele, výsledky, úspech, sebavedomie, rast, spokojnosť

Prihláste sa na školenie

Druhá fáza

Vyhodnotenie pozorovania. ( patrí do kategórie schopnosť alebo zručnosť). Princípe som o tom písal v prvej fáze. Znovu, nedomýšľajte si veci.

Príklad ak sa vám postaví človek bokom, mali by ste opísať čo vidíte, vlasy, jednu ruku, jedno ucho, nie uši, to druhé ucho ste si domysleli. Ak cestujete v električke a usmeje sa na vás táka strašia dáma okolo 23 rokov, tak vám nechce porodiť 4 deti, len ju niečo rozosmialo. Nič viac a nič menej.

Tretia fáza

Urobiť akciu. Ak ste dobre pozorovali, dobre vyhodnotili, môžete urobiť dobrú akciu. Ak jedna fáza bola zlá, konečný  efekt bude zlý. Irónia je, že keď klient nekúpi, tak začnete riešiť „zľavy a akcie“ , ale problém bol niekde inde.( buď ste zle pozorovali, alebo zle vyhodnotili a vaša akcia bola zlá). Aké schopností potrebujete, aby ste s stali profesionálnym predajcom?

Pod „profesionálnym predajcom“ rozumiem, že vás nič neprekvapí a ste ziskový.

predajcovské zručnosti

Sú tie to schopnosti pre vás dôležité?

Ovládate tie to schopnosti?

  • ako riešiť konfliktné situácie so zákazníkom
  • verbálna a neverbálna komunikácia
  • ako osloviť zákazníka v predajni
  • Aké kľúčové body má úvodný telefonát?
  • Ako zaujať potenciálneho klienta od začiatku telefonovania?
  • Aké techniky použiť pri odmietnutí, tlačiť na pílu alebo nie?
  • Odkiaľ prameni neochota sa s vami stretnúť?
  • Čo všetko musíte zvládnuť za 15 sekúnd, aby ste sa dostali na stretnutie?
  • Aká má byť štruktúra telefonického rozhovor?
zručnosti obchodné

Na to aby ste uspeli potrebujete:

Odpozorovať to čo vám fungovalo. Čiže ak ste predali niekomu váš produkt, mali by ste si sadnúť a spísať čo ste urobili, ako ste sa pýtali, čo ste sa pýtali, kedy ste uzatvorili, v ktorej fáze obchodného jednania.

Môže sa stať, že po určitom čase sa vám prestane dariť. Ak máte spísané „vlastný manuál“, tak sa kedykoľvek môžete k tomu vrátiť a urobiť znovu úspešnú akciu. Nenechajte predaj na náhodu, a buďte ziskový.