Stratégie predaja

stratégie pri predaji

Dovoľte mi prosím upriamiť vašu pozornosť a na jednu udalosť ktorá sa mi stala. Každí  z nás  už niekedy prechladol, alebo seklo v krížoch. Pred nedávnom ma seklo v krížoch. Bol som u lekára, ktorý mi dal lieky poslal ma na MRI… poznáte to. Lekár mi začal liečiť kríže. Nakoniec som si zvolil alternatívnu medicínu. Navštívil som chiropraktika, ktorý  mi povedal, že s krížmi nič nemám,  ale mám problém s bokmi a mám skrátené svaly, to čo musím urobiť, uvoľniť boky  a natiahnuť  svaly strečingom. Lekár riešil kríže, ale problém bol niekde inde.  Akú stratégiu zvoliť pre zvýšenie predaja vo firme? Budete riešiť stratégiu predaja, alebo krok pred predajom,  stratégiu zameriate na marketing? 

Obchodné predajné zručnosti

Chcete dosahovať lepšie výsledky s menším úsilím? Rozvíjame potenciál ľudí a firiem.

Ak máte dobre zvládnutú stratégiu marketingu, predaj sa vám zvýši automaticky.

  1. Stanovte si obchodné ciele kam sa chcete dostať a podľa toho si nastavte marketingovú stratégiu. Tieto dve veci, ciele firmy a marketingová stratégia sú priamo úmerné, čiže marketing robíte len kvôli tomu, aby ste zvýšili predaj, prípadne aby ste zvýšili čo najväčší podiel na trhu.
  1. Akú stratégiu zvolíte je kľúčové: či zvýšite televízne spoty, alebo zvýšite investíciu do digitálneho marketingu (napríklad kampane na sociálnych sieťach). Marketingové aktivity sú oporným  bodom predaja. Tieto aktivity musia byť merateľné, aby ste mohli urobiť ďalšie kroky k zvýšeniu predaja  firmy.
marketingové stratégie
  1. Určite cieľovú skupinu. Ak predávate pre Horných desaťtisíc, alebo budete predávať pre mamičky, ktoré sú na materskej dovolenke, musíte poznať život vašich klientov podrobne. Toto pokladám za kľúčové pri stratégii predaja. Ako chcete predávať, keď nepoznáte ich nákupné zvyklosti?

 – Kde nakupujú vaši klienti

 – Ako ich vyzerá bežný život?

 – Koľko hodín sú na internete?

– Koľko hodín pozerajú televízor?

 – Kedy sú na internete, sú tam ráno alebo skôr večer?

 – Aký je priemerný nákup ktorý oni robia.

Ak vás zobudím o polnoci a opýtam sa, kto je vaša cieľová skupina, automaticky mi musíte presne pomenovať  a opísať ich život. Presné určenie cieľovej skupiny je kľúčovým pri nastavení marketingovej kampane.

stratégie zvýšenie marketingu

Sústreďte sa nato, ako sa zmení život vašich klientov.

  1. Ďalším kľúčovým bodom je sledovanie konkurencie a ich aktivity. Konkurencia nikdy nespí a chce získať čo najviac zákazníkov a podiely na trhu. Aký podiel máte na trhu?(%)
  2. Určite si presný rozpočet na celý rok a sledujte čo vám funguje najviac. Ak vám fungujú kampane na sociálnych sieťach, presne viete kam musia smerovať vaše finančné prostriedky.
  3. Ďaľšiu stratégiou pri predaji je:“Sústreďte sa nato, ako sa zmení život vašich klientov, ak si kúpia váš produkt.“ Nezameriavajte sa na produkt, ale na to čo získajú vaši zákazníci keď budú vlastniť vaše produkty.

 Ľudia nekupujú tovar alebo službu, ale riešia  nejaký problém v živote. Zameriavajte sa na riešenie ich problémov, a nie nato aký skvelý produkt máte.

7. Ak horeuvedené body urobíte dobre, váš úspech je predvídateľný.

Close Menu